Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Stichting Schoolbus Zonnemaire

Stichting Schoolbus Zonnemaire is op 6 maart 2018 mede dankzij Klaassen Notarissen te Zierikzee opgericht. De stichting heeft als doel: 1. om het vervoer voor schoolkinderen tussen Zonnemaire en omstreken en de basisscholen in Zierikzee en omstreken uit te voeren. De bus wordt gereden door vaste, onbezoldigde vrijwilligers uit Zonnemaire en omstreken, met als doel om de kosten per rit zo laag mogelijk te houden. Daarnaast bieden we aan ouderen uit Zonnemaire e.o. de mogelijkheid om de bus ook te gebruiken om gezamenlijk naar activiteiten of locaties op het eiland gebracht te worden. 2. De stichting beoogt het algemeen nut en zal ook een ANBI status aanvragen. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van sponsors en donateurs en een zo laag mogelijke eigen bijdrage van de ouders van de schoolkinderen. 5. Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid zijn kernpunten binnen ons beleid.

Button Text