Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Carbid schieten 2023

January 22, 2023

Afgelopen jaren wordt er op Schouwen-Duiveland vaker een vergunning aangevraagd voor het carbidschieten op oudjaar. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat in de nabije toekomst die vraag zal toenemen. Om dat mogelijk te maken met zo min mogelijk procedures en om overlast te beperken zijn concept nadere regels vastgesteld voor het carbidschieten. Zo mag het alleen op oudjaar, buiten de bebouwde kom en op voldoende afstand van woningen en natuurgebieden.

Inspraak

De concept nadere regels staan van16 januari tot en met 27 februari 2023 gepubliceerd voor inspraak. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over het concept naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee of via e-mail gemeente@schouwen-duiveland.nl. U kunt de zienswijze ook via de digitale toegang 'Mijn Schouwen-Duiveland' indienen. U kiest dan voor het product 'zienswijze'. Voor uw mondelinge zienswijze of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling R en M, de heer A. Franse, bereikbaar op maandag tot en met donderdag op telefoonnummer(0111) 452 213.

Voor het carbidschieten waarbij publiek wordt verwacht dient nog wel een evenementvergunning te worden aangevraagd. In alle andere gevallen kan het dus straks op oudjaar binnen algemene regels.

Na de inspraak wordt de regeling, eventueel aangepast a.g.v. de inspraak, definitief vastgesteld.

We hebben de concept algemene regels toegevoegd