Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Natuur

Schouwen-Duiveland is een paradijs voor vogelliefhebbers. De Naterkreek is vlakbij het dorp en is de perfecte plek om de lepelaar, de bruine kiekendief en andere soorten te spotten.

Nataarskreek (in de volksmond Naterkreek)

Tussen het dorpje Zonnemaire en de Grevelingen, een beetje verstopt omdat hij lager ligt dan het land, schuilt de Naterkreek. Deze kreek is een restant van een kreek die ontstaan is tijdens een dijkdoorbraak. De kreek was in een eerder stadium veel groter maar de polders rondom zijn ingedijkt en daardoor is hij aanmerkelijk gedempt. Aanvankelijk was de kreek zout maar sinds het afsluiten van de Grevelingen worden water en omliggende gronden almaar zoeter. Slechts hier en daar groeit nog een enkel zoutplantje. Dit kleine natuurgebied is wel degelijk erg belangrijk voor diverse vogels. Het hele jaar door is het hier erg vogelrijk. In het voorjaar en de zomer ziet u hier de lepelaars, bruine kiekendieven, ganzen en eenden. Ook de kluten, scholeksters en de kleine zilverreigers zoeken naar voedsel in het ondiepe water. Staatsbosbeheer laat de natuur haar gang gaan. De kreek zal langzaam verlanden waardoor de vegetatie en de vogelbevolking de komende jaren zullen veranderen. Het gebied is niet te doorkruisen maar wel goed te bekijken vanaf de Grevelingendijk of de Binnendijk die deze plaats doorsnijdt.

De Slikken van Bommenede

De Slikken van Bommenede staan bekend als de vogelkraamkamer van de Grevelingen. In dit gevarieerde buitendijkse gebied broeden tientallen vogels waarvan er veel bedreigd of zeldzaam zijn. Van ransuil tot kiekendief en van nachtegaal tot Noordse stern. Bij elkaar opgeteld ruim vierhonderd paartjes! Het zoute water heeft ook in dit gebied zijn invloed laten gelden en hieraan heeft de Slikken van Bommenede haar vogelrijkdom te danken. Dichtbij de dijk is het 90 hectares grote natuurgebied redelijk begroeid. Er staan onder andere duindoorns, wilgen en andere struiken. In het voorjaar ziet en hoort u hier de roodborst en de koekoek. Omdat de Grevelingen zout is zijn de slikken ook hier begroeid met zeekraal en schorrenkruid. Op de hoge plekken staat parnassia en moeraswespenorchis. De kiekendief maakt gebruik van het aanwezige riet door zijn nest hierin goed verborgen te bouwen. Het eilandje vóór het slikkengebied is de belangrijkste plaats voor de vogels en dan met name voor de zeldzame. Het is er kaal en onbereikbaar voor rovers zoals ratten en vossen. Dit maakt het een ideale plek om de jongen groot te brengen. De dwergstern, de kluut en de visdief maken onder meer gebruik van deze plaats. Om te voorkomen dat de slikken dichtgroeien grazen er in de zomermaanden koeien. Toch is dit niet afdoende zodat Staatsbosbeheer met regelmaat zelf maait. Dichtbij de Dijk word de begroeiing af en toe te veel en daar wordt ook door de beheersorganisatie gesnoeid en gezaagd. Vanaf de Zonnemairsedijk en de weg die rechts langs de haven loopt kunt u genieten van de Slikken Van Bommenede. In verband met de rust voor de vogels is het natuurgebied niet toegankelijk.